Realtime hit counterweb stats
Kampars: Eiropas Savienībai ar Krieviju pēc iespējas ātrāk jāvienojas par tās koksnes eksporta nodevu pazemināšanu Thumbnail

Kampars: Eiropas Savienībai ar Krieviju pēc iespējas ātrāk jāvienojas par tās koksnes eksporta nodevu pazemināšanu

Vakar, 27.septembrī ekonomikas ministrs Artis Kampars un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce tikās ar Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāta vadītāju Deividu O’Salivanu. Ministrs sarunā ar augsto Eiropas Komisijas amatpersonu uzsvēra nepieciešamību pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos ar Krieviju par tās koksnes eksporta nodevu pazemināšanu.

„Atbilstoši aktuālākajiem statistikas datiem, koka un koka izstrādājumu eksports veido lauvas tiesu kopējā eksporta kāpumā. Lai kokrūpniecības nozare varētu sekmīgi attīstīties ilgtermiņā, tai nepieciešams nodrošināt resursu pieejamību. Krievijas koksnes eksporta nodevu pazemināšana ir būtiska Latvijas ekonomisko interešu ievērošanā, tādēļ aicināju Eiropas Komisijas  Tirdzniecības ģenerāldirektorāta vadītāju Eiropas Savienības un Krievijas sarunās pievērst šim jautājumam īpašu uzmanību,” atzina A.Kampars.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī citi ārējās tirdzniecības politikas procesos būtiskie jautājumi, īpašu uzmanību veltot tirdzniecības attiecību stiprināšanai ar Latvijas galvenajiem tirdzniecības partneriem trešajās valstīs. Sarunās zīmīga loma tika pievērsta tādām valstīm kā Krievija, Baltkrievija un Kazahstāna, jo īpaši ņemot vērā to kopīgi īstenoto muitas ūnijas projektu un tā ietekmi uz Latvijas eksportētājiem, kā arī šo valstu integrāciju globālajā tirdzniecības sistēmā (iestāšanās procesus Pasaules Tirdzniecības organizācijā) un nepieciešamību padziļināt divpusējās ekonomiskās attiecības ar Eiropas Savienību.

Tāpat sarunās uzmanība tika veltīta arī ES divpusējās tirdzniecības sarunām ar Ukrainu, Japānu, Indiju un gaidāmo ES-Korejas Brīvās tirdzniecības līguma parakstīšanu un stāšanos spēkā. Tika pārrunāti arī citi ar ārējo tirdzniecību saistīti jautājumi.

Kā zināms 27.-28. septembrī darba vizītē Rīgā atrodas  EK Tirdzniecības ģenerāldirektorāta vadītājs D. O’Salivans, lai klātienē tiktos ar Latvijas nozaru pārstāvjiem, t.sk., Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija pārstāvjiem un pārrunātu Latvijai aktuālus ārējās tirdzniecības politikas jautājumus Eiropas Savienības nākotnes tirdzniecības politikas ietvaros.

Šodien, 28.septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē D. O’Salivans uzstājas ar lekciju, kur tiek apskatīti ES Tirdzniecības politikas aspekti, tostarp, tirdzniecības liberalizācija, ES brīvās tirdzniecības līgumu nozīme, kā arī tirgus pieejamības jautājumu risināšanas iespējas trešo valstu tirgos.

Lekcija notiek angļu valodā un dalība tajā ir bez maksas. Lekcijas ietvaros tiek plānota arī diskusija, kuras laikā visi interesenti varēs uzdot interesējošos jautājumus un paust komentārus par tirdzniecības politikas aktualitātēm un problēmām. Diskusijās var piedalīties ne tikai RTU ekonomikas nozares studenti un mācībspēki, bet ikviens, kuru interesē ES kopējās tirdzniecības un starpvalstu ekonomiskās sadarbības jautājumi.

Pastāstiet draugiem
  • Pierakstīties RSS
  • Publicēt Delicious
  • Publicēt twitterī
  • Publicēt Facebook
  • Publicēt Google
  • Publicēt LinkedIn

Diskusija

Izsakiet videokli par "Kampars: Eiropas Savienībai ar Krieviju pēc iespējas ātrāk jāvienojas par tās koksnes eksporta nodevu pazemināšanu"

Esi pirmais, kas uzsāk diskusiju.

Izsakiet savu videokli