Realtime hit counterweb stats
Kampars: visiem zaļās enerģijas ražotājiem jārada vienlīdzīgas iespējas Thumbnail

Kampars: visiem zaļās enerģijas ražotājiem jārada vienlīdzīgas iespējas

A.Kampars: "Līdz šim sabiedrībai zaļās enerģijas ražošana diemžēl saistījusies ar koruptīvu vidi, kurā galvenie ieguvēji ir ar politikas smagsvariem saistīti uzņēmēji, kas sev par labu var ietekmēt politisku lēmumu pieņemšanu un bija iemanījušies izmantot savā labā arī kvotu sistēmu. Ar izstrādāto likumprojektu mēs piedāvājam pielikt tam punktu un veidot tādu zaļās enerģijas ražošanu vidi, kas būtu balstīta uz brīviem tirgus principiem un visiem ražotājiem vienlīdzīgām iespējām, kur noteicošais faktors ir konkurence."

Latvijas Zaļās enerģijas 2.forumā ekonomikas ministrs Artis Kampars (JL) iepazīstināja ar Atjaunojamās enerģijas likumprojekta pamatprincipiem. Likumprojekts kvotu sistēmas vietā piedāvā zaļās enerģijas ražošanu veidot uz tirgus principiem, kas radītu visiem ražotājiem vienlīdzīgas iespējas. Ministrs foruma laikā uzsvēra nepieciešamību pēc iespējas drīzāk pieņemt Atjaunojamās enerģijas likumprojektu.

Kā norāda ekonomikas ministrs, izstrādātais likumprojekts būs nozīmīgs solis atjaunojamās enerģijas tirgus sakārtošanā un attīstībā.

Pirmkārt, tiks mazināta zaļās enerģijas ietekme uz elektroenerģijas gala tarifu. Otrkārt, tiks veicināta ilgtspējīga vietējās atjaunojamās enerģijas ražošana, izmantošana un eksports. Treškārt, tiks veidota investīcijām labvēlīga vide zaļās enerģijas ražošanai, izmantošanai un eksportam; tirgus dalībnieki darbosies pēc brīvas konkurences principiem, nevis rindas kārtībā piešķirtām kvotām. Ceturtkārt, tiks veicināta lietderīga koģenerācijas režīmā saražotās siltumenerģijas izmantošana.

A.Kampars: “Līdz šim sabiedrībai zaļās enerģijas ražošana diemžēl saistījusies ar koruptīvu vidi, kurā galvenie ieguvēji ir ar politikas smagsvariem saistīti uzņēmēji, kas sev par labu var ietekmēt politisku lēmumu pieņemšanu un bija iemanījušies izmantot savā labā arī kvotu sistēmu. Ar izstrādāto likumprojektu mēs piedāvājam pielikt tam punktu un veidot tādu zaļās enerģijas ražošanu vidi, kas būtu balstīta uz brīviem tirgus principiem un visiem ražotājiem vienlīdzīgām iespējām, kur noteicošais faktors ir konkurence.”

Plānots, ka līdz ar likuma pieņemšanu kvotu sistēma tiks pakāpeniski likvidēta. Tās vietā darbosies uz tirgus principiem balstīta piemaksu sistēma, ar minimālu valsts iejaukšanos. Turklāt cenu piemaksas princips motivēs attīstīt enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, investējot jaunās un efektīvās tehnoloģijās.

Atjaunojamo energoresursu likumprojektu izstrādājusi Ekonomikas ministrija sadarbībā ar zinātniekiem un nozares organizācijām. Pēc likumprojekta sabiedriskās apspriešanas Ekonomikas ministrija to plāno iesniegt Ministru kabinetā jūnija vidū.

Ekonomikas ministrs ir pārliecināts, ka viena no Latvijas nacionālajām prioritātēm ir zaļās enerģētikas attīstīšana, lai veicinātu Latvijas enerģētisko neatkarību. Šobrīd Latvija atjaunojamo energoresursu īpatsvara ziņā ir otrā vietā Eiropas Savienībā pēc Zviedrijas. Plānots, ka zaļās enerģijas īpatsvaram līdz 2020.gadam Latvijā ir jāsasniedz vismaz 40%.

19 / May /  2010
Pastāstiet draugiem
  • Pierakstīties RSS
  • Publicēt Delicious
  • Publicēt twitterī
  • Publicēt Facebook
  • Publicēt Google
  • Publicēt LinkedIn

Diskusija

Izsakiet videokli par "Kampars: visiem zaļās enerģijas ražotājiem jārada vienlīdzīgas iespējas"

Esi pirmais, kas uzsāk diskusiju.

Izsakiet savu videokli